עבודה סוכן חכם הפצת קו"ח לוח דרושים פרסום דרושים
בלתי מועסקת חדשה
הרשימה המלאה:
פרק 1: מיומנה של בלתי מועסקת ח
פרק 2: לקסיקון אבטלה.
פרק 3: לשבת בבתי קפה, להסתגל ל
פרק 4: על מה עוד נשאר להתפשר?.
פרק 5: פרלמנט הג'קוזי, תחל

מידע
אתרים ומומלצים
אינדקס אתרים
שותפים לדרך
מכוני אבחון
חברות כ"א והשמה
אתרי דרושים וכ"א
מאמרים
עצות ממובטלים ותיקים
מחפשים עבודה
אנשי מקצוע
יומנו של מובטל כרוני
בלתי מועסקת חדשה
בלתי מועסקת חדשה:

נכתב על ידי מתי לובליאנקר, בלתי מועסקת חדשה.פרק 1: מיומנה של בלתי מועסקת חדשה.
פרק 2: לקסיקון אבטלה.
פרק 3: לשבת בבתי קפה, להסתגל למציאות, או ...(המשך).
פרק 4: על מה עוד נשאר להתפשר?...(המשך).
פרק 5: פרלמנט הג'קוזי, תחליפי הספורט ויומן אישי.( חדש באתר )פרסום ומפרסמים, שלוש הזדמנויות נוספות:
דרושים
עבודה בתיגבור
הקמת אתרים
דרושים לחברת פטנטסט חיפוש פטנטים
קורות החיים שלי באינטרנט
דרושים לחברת לב לישראל
הקמת אתרים